AMANDILAMANDIL


Na prośbę hodowli Hannibal i Matagiinu zgodziłam się pokazać moją 7 letnią shibę na kilku wystawach. Wyniki pierwszej z nich są bardzo zadowalające :) Dziękujemy Liliannie za wystawienie Dyla.

AMANDIL SIWASH LEGEND Hannibal – CAC, Res. CACIB, klasa otwarta, Międzynarodowa Wystawa w Białymstoku

AmandiAmandi

Matagiinu and Hannibal kennels asked me I show my 7 years old Shiba at several exhibitions. Results of the first of them are very satisfied :).

AMANDIL SIWASH LEGEND Hannibal – CAC, Res. CACIB, open class, International Show in Bialystok

AmandiAmandi

Mioty 2013Litters 2013

W najbliższych miesiącach spodziewam się 2 miotów. Pierwszy z nich będzie ze skojarzenia Tenkeiteki-Na Tajgeta (KAI) x Strzyga Stella Hakugetsu (ELA)

KAIZwycięzca Świata 2006, Zwycięzca Polski 2006, Champion Polski, Mł. Champion Polski, Mł. Zwycięzca Klubu KAJ2

I expect 2 litters in the near future.

First is Tenkeiteki-Na Tajgeta (KAI) x Strzyga Stella Hakugetsu (ELA)

KAI – World Winner 2006, Polish Winner 2006, Ch. PL. Junior. Ch. PL, Junior Club Winner 2005

KAJ2

Druskienniki 2013Druskininkai 2013


02-04.08.2013 – Międzynarodowe wystawy psów rasowych w Druskiennikach oraz klubowa wystawa V grupy.
Kaito:
BOB, CAC, CACIB, Druskininku Mero Taure (03.08)
BOS, CAC, CACIB, Dzukijos Vasara (02.08)
Itsu-Hime:
BOB, CAC, Club Winner – Wystawa Klubowa (04.08)
BOB, CAC, CACIB – Dzukijos Vasara (02.08)


02-04.08.2013 – International shows – Druskininkai (Lithuania) & V Group Club Show.
Kaito:
BOB, CAC, CACIB, Druskininku Mero Taure (03.08)
BOS, CAC, CACIB, Dzukijos Vasara (02.08)
Itsu-Hime:
BOB, CAC, Club Winner – Club Show (04.08)
BOB, CAC, CACIB – Dzukijos Vasara (02.08)