Długo oczekiwany dzieńThe long-awaited day

Dziś Ela (Strzyga Stella Hakugetsu) została pokryta białym psem Tenkeiteki-Na Tajgeta (Kai) przebywającym w hodowli Running Morpheus. To jest pierwsze krycie suni, która pozostała w mojej hodowli. Przy połączeniu tych rodowodów istnieje szansa narodzin białych szczeniąt. Kai za 10 dni kończy 9 lat i jest jednym z 2 ostatnich białych psów hokkaido w Polsce. Z tego powodu trzymam mocno kciuki, żeby krycie się udało. KAI


Today Ela (Strzyga Stella Hakugetsu) was covered with a white dog Tenkeiteki-Na Tajgeta (Kai) staying in a kennel Running Morpheus. It is the first mating this female. The combination of these pedigrees gives a chance the birth of white puppies. Kai for 10 days ending nine years old and he is one of two last white Hokkaido males in Poland. It is main reason, I cross fingers that mating will be successful. KAI