AmandilAmandil

Amandil Siwash Legend Hannibal (mój shibi rodzynek) otrzymał uprawnienia hodowlane. Poniżej aktualne zimowe zdjęcie. Więcej informacji >>>
AmandiAmandil Siwash Legend Hannibal (my only one shiba male) received the breeding permission. Below current winter picture. More info >>>
Amandi

W najbliższych miesiącach nie planujemy udziału w wystawach do zakończenia moich weekendowych studiów.In the coming months we don’t plan to participate in exhibitions until the end of my weekend study.