W najbliższych miesiącach nie planujemy udziału w wystawach do zakończenia moich weekendowych studiów.In the coming months we don’t plan to participate in exhibitions until the end of my weekend study.