AmandilAmandil

Amandil Siwash Legend Hannibal (mój shibi rodzynek) otrzymał uprawnienia hodowlane. Poniżej aktualne zimowe zdjęcie. Więcej informacji >>>
AmandiAmandil Siwash Legend Hannibal (my only one shiba male) received the breeding permission. Below current winter picture. More info >>>
Amandi