SzczeniętaPuppies

13 listopada Strzyga Stella Hakugetsu urodziła 2 szczeniaki – pieska i sunię. Ojcem szczeniąt jest pies Kaito Hiroo Hokushinsou.

13th of November Strzyga Stella Hakugetsu born 2 puppies – male & female. Puppies’ father is Kaito Hiroo Hokushinsou.