Erai Hikaru HakugetsuErai Hikaru Hakugetsu


Erai Hikaru Hakugetsu (o. Kaito Hiroo Hokushinsou, m. Itsuhime Kitami Hokuryuusou) 9 grudnia pojechał do nowego domu w Budapeszcie. Poniżej zdjecia po skończeniu 3 miesięcy. Dziękuję obecnemu właścicielowi za zaangażowanie i wspaniałą opiekę.


Erai Hikaru Hakugetsu (f. Kaito Hiroo Hokushinsou, m. Itsuhime Kitami Hokuryuusou) the 9th of December went to a new home in Budapest. Below pictures after finish three months old. Thanks to the current owner for commitment and great care.