Mioty 2013Litters 2013

W najbliższych miesiącach spodziewam się 2 miotów. Pierwszy z nich będzie ze skojarzenia Tenkeiteki-Na Tajgeta (KAI) x Strzyga Stella Hakugetsu (ELA)

KAIZwycięzca Świata 2006, Zwycięzca Polski 2006, Champion Polski, Mł. Champion Polski, Mł. Zwycięzca Klubu KAJ2

I expect 2 litters in the near future.

First is Tenkeiteki-Na Tajgeta (KAI) x Strzyga Stella Hakugetsu (ELA)

KAI – World Winner 2006, Polish Winner 2006, Ch. PL. Junior. Ch. PL, Junior Club Winner 2005

KAJ2