AMANDILAMANDIL


Na prośbę hodowli Hannibal i Matagiinu zgodziłam się pokazać moją 7 letnią shibę na kilku wystawach. Wyniki pierwszej z nich są bardzo zadowalające :) Dziękujemy Liliannie za wystawienie Dyla.

AMANDIL SIWASH LEGEND Hannibal – CAC, Res. CACIB, klasa otwarta, Międzynarodowa Wystawa w Białymstoku

AmandiAmandi

Matagiinu and Hannibal kennels asked me I show my 7 years old Shiba at several exhibitions. Results of the first of them are very satisfied :).

AMANDIL SIWASH LEGEND Hannibal – CAC, Res. CACIB, open class, International Show in Bialystok

AmandiAmandi