Daisuki i KaitoDaisuki & Kaito


W tym tygodniu Kaito Hiroo Hokushinsou (o. Shiraru Pinneshiri Sugiyama Kensha, m. Sumomo Hiroo Hokushinsou) pokrył Daisuki AMATERASU’S (o.Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha, m. Arashi Amaterasu’s) z Austrii. To było bardzo miłe spotkanie z Irene i Andreas’em. Daisuki ma fantastyczny charakter. Jeśli krycie się uda, polecam szczenięta po Daisuki. Jest doskonałą suką z dobrym charakterem. Kontat do hodowli: http://www.hokkaido.at/
Daisuki

Kaito


This week Kaito Hiroo Hokushinsou (f. Shiraru Pinneshiri Sugiyama Kensha, m. Sumomo Hiroo Hokushinsou) mated Daisuki AMATERASU’S (f.Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha, m. Arashi Amaterasu’s) from Austria. Like usually – it was very, very nice meeting with Irene and Andreas. Daisuki has fantastic character. If mating will be successful, I recommend Daisuki’s puppies. She is excellent female with good character. Contact to owners: http://www.hokkaido.at/
Daisuki

Kaito