ZDROWIEHEALTH


OCZY

1. CEA -

Według informacji, które posiadam – występowanie anomalii wśród zbadanych genetycznie psów w Europie rozkłada się następująco 45% psów jest nosicielem CEA, 55% psów jest chora.

2. Problemy z kanalikami łzowymi

3. Distichiasis

SERCE

1. Szmery serca

DYSPLAZJA

Wnętrostwo


EYES

1. CEA -

According to information that I have – the occurrence of anomalies among examined genetically dogs in Europe is distributed as follows 45% of the dogs is a carrier of CEA, 55% of the dogs is affected.

2. Problems with tear dutcs

3. Distichiasis

HEART

1. Heart murmurs

DISPLASIA

Cryptorchidism