ZDROWIE

OCZY

1. CEA -

Według informacji, które posiadam – występowanie anomalii wśród zbadanych genetycznie psów w Europie rozkłada się następująco 45% psów jest nosicielem CEA, 55% psów jest chora.

2. Problemy z kanalikami łzowymi

3. Distichiasis

SERCE

1. Szmery serca

DYSPLAZJA

Wnętrostwo