Miot E – 2012

Data narodzin – 13.10.2012 w Wymysłach

Ojciec: Kaito Hiroo Hokushinsou
Matka: Itsuhime Kitami Hokuryuusou

Erai Hikaru Hakugetsu (Węgry) – pies

Emiko Hakugetsu Hakugetsu (Finlandia) – sunia

Eiji Hakugetsu (Czechy) – pies

Enshi Haniyasu Hime No Hakugetsu (Dania) – sunia