HISTORIAHISTORYHISTORY


Hokkaido w Europie
Historia hokkaido w Europie rozpoczyna się w połowie XX wieku, z chwilą przybycia do Paryża Pana Takumi Ashibe. Założył we Francji pierwszą japońską restaurację o nazwie „Takara” oraz pierwszą hodowlę hokkaido „de Takara”. Pochodzący z japońskiego miasta Nagano Ashibe sprowadził do Europy jedne z pierwszych psów Hokkaido: Kumatarow KOURI (pies ur. 1988 r.), KATSUHIME Tomikawa Toyoda (suka ur. 1988 r.), HAKURO OF Hokkai Kawasaki (pies ur. 1992 r.). Sezamowa suka Ichi-Hime (ur. 1993 r.) oraz biały pies Jakob (ur. 1994 r.) z hodowli „de Takara” trafiły do dwóch czeskich hodowli – Czech Jakobin oraz Sumici Kridla. W tym samym roku Gerhard Stein, właściciel „Sumici Kridla”, sprowadził do Czech białą sukę Jakobinie Kuriyama Yonebayashiso (ur. 1994 r.). Kolejne importy z Japonii do Europy trafiły do austriackiej hodowli Zwinger Amaterasu`s (suka Sakurahime Ferris Sakai – 2000 r.) oraz do Francji, do hodowli Nagaregumo (pies Tarou Otaru Kappai – ur. 1998 r. oraz suka Kikuhime Ferris Sakai – ur. 2001 r.). Tym psom zawdzięczamy zaistnienie rasy hokkaido w Europie. Najwięcej szczeniąt urodziło się w Czechach, Polsce oraz we Francji. Po roku 2000 do Europy sprowadzono z Japonii zaledwie 8 psów. Do hodowli Kyuden Kitsune (pies Satsuki – ur. 2008 r.), do Zwinger Amaterasu`s (psy: Sakurafubuki Eimeisou – ur. 2004 r. i Koujin Pinneshiri Suliyama Kensha – ur. 2005 r.) oraz do Vuorenvarman (Chitose Washi Kitami Hokuryuusou i Chitosehou Kitami Hokuryuusou oraz suka Kunihiro Hasegawa Sapporoshi – ur. 2010 r.) oraz do mojej hodowli (suka Itsuhime Kitami Hokuryuusou i pies Fuujin Oosaka Fujitakasou). Po roku 2010 sprowadzone zostały kolejne psy: Kaito Hiroo Hokushinsou do mojej hodowli i Maruto Hokkai Komatsu oraz sunia Kiruru Eito Kensha do hodowli Icyitadaki z Węgier. Żadnego z powyższych importów nie udałoby się sprowadzić bez pomocy Japończyków. Import hokkaido jest trudniejszy niż akity czy shiby, głównie z powodu problemów z rodowodami. Aby zarejestrować psa w Europie potrzebny jest rodowód uznawany przez FCI, a taki dokument w Japonii może wystawić jedynie Japan Kennel Club. Niestety, japońscy hodowcy hokkaido zrzeszeni są głównie w innych stowarzyszeniach, rzadko w JKC. Dlatego rodowód np. Dokenho trzeba najpierw zarejestrować w JKC, gdzie wystawiany jest rodowód eksportowy, uznawany przez FCI. Dotychczas w Europie urodziło się i zostało zarejestrowanych około 100 psów hokkaido.
Hokkaido w Polsce
W 1998 roku do hodowli Tajgeta Pani Iwony Miśkiewicz została sprowadzona sezamowa suka Dolly Czech Jakobin, a w 1999 dołączył do niej biały pies – Eros Sumici Kridla. Dotychczas w Tajgecie w 6 miotach urodziło się 20 psów. Kolejnymi psami sprowadzonymi z Czech były: pies Frank Sumici Kridla, suka Fuji Czech Jakobin oraz pies Doyle Czech Jakobin, nie miały jednak potomstwa. Drugą polską hodowlą, w której dotychczas był jeden miot hokkaido jest Running Morpheus Kennel. Matką została Akarui Lovosicka Alej sprowadzona w 2005 r. z Czech, a ojcem Tenkeiteki-Na Tajgeta. Akarui to pierwsza i na razie jedyna suka w Polsce posiadająca w rodowodzie psy z „linii francuskiej”. Pierwszy import z Japonii trafił do mojej hodowli Hakugetsu w 2007 roku – była nim czerwona suka Itsu-Hime Kitami Hokuryuusou (ur. 2006 r.), potem w odstępach dwuletnich do tej samej hodowli sprowadzone zostały: biały pies Fuujin Oosaka Fujitakasou (ur. 2008 r.) oraz czerwony pies Kaito Hiroo Hokushinsou (ur. 2010 r.). Itsu-Hime dotychczas dała w trzech miotach 10 szczeniaków. Ojcem pierwszego miotu był biały pies M’Kiba Tajgeta, a pozostałych – również biały Fuujin Oosaka Fujitakasou.
Największe sukcesy polskich psów to Zwycięstwo Świata w 2002 roku w Amsterdamie wywalczone przez Erosa Sumici Kridla oraz Zwycięstwo Świata psa Tenkeiteki-Na Tajgeta w 2006 roku w Poznaniu. Na światowej wystawie w 2009 roku w Bratysławie Fuujin Oosaka Fujitakasou został Młodzieżowym Zwycięzcą Świata, a Itsu-Hime Kitami Hokuryuusou została najlepszą suką w rasie.

 

Mioty w Polsce

 

Hodowla TAJGETA:
Ojciec: Eros Sumici Kridla
Matka: Dolly czech Jakobin
Miot A – 07.04.2000r.
Akio Hokkai Tajgeta – pies rudy (Łódź)
Asumi Hokkai Tajgeta – suka czarna-podpalana (Łódź/potem Czechy)
Akira Hokkai Tajgeta – suka biała (Gdańsk)
Akuro HokkaiTajgeta – pies złoty (Łódź)
Ayoko Hokkai Tajgeta – pies czarno-podpalany (Czechy)
Miot B – 01.03.2001r.
BushiTajgeta – pies biały (Poznań)
Bishika Tajgeta – suka biała (Czechy)
Benji Tajgeta – pies sezamowy (Słowacja)
Bibihito Tajgeta – pies biały (Czechy)
Miot Y – 03.04.2002r.
Yoshioka Tajgeta – suka sezamowa (Łódź – została w hodowli)
Yuki Tajgeta – suka sezamowa (Czechy)
Miot K – 07.08.2003r.
Kakujit Su Tajgeta – pies biały (Gdańsk/potem Łódź)
K`Yabu Tajgeta – suka czarna-podpalana (Węgry/potem Holandia)
Kashikoi Tajgeta – pies biały (Czechy)
Miot T – 12.09.2004r.
Tenkeiteki-Na Tajgeta – pies biały (Łódź)
Tenshi Tajgeta – suka biała (Francja)
Tsubame Tajgeta – suka biała (Bełchatów)
Taisetsu-Na Tajgeta – pies złoty (Łódź)
Miot M – 06.09.2005r.
M`Kiba Tajgeta – pies biały (Warszawa)
Muchi Tajgeta – pies biały (Polska)

 

Hodowla Running Morpheus:
Ojciec: Tenkeiteki-Na Tajgeta
Matka: Akarui Lovosicka Alej
Miot K
Kangai Running Morpheus (USA)

 

Mioty z mojej hodowli opisane są na podstronie “Mioty”

.

Hokkaido in Europe
Hokkaido breed history started in middle of XX century when Mr. Takumi Ashibe from Nagano came to Paris. Mr. Ashibe set-up first Japanese restaurant in France named „Takara” and first Hokkaido kennel „de Takara”. He imported to Europe Hokkaido dogs: Kumatarow KOURI (male b. 1988), KATSUHIME Tomikawa Toyoda (female b. 1988), HAKURO OF Hokkai Kawasaki (male b. 1992).
Sesame female Ichi-Hime (b. 1993) and white male Jakob (b. 1994) from „de Takara” kennel went to Czech kennels – Czech Jakobin and Sumici Kridla. In the same year Gerhard Stein, owner „Sumici Kridla”, import to Czech white female Jakobinie Kuriyama Yonebayashiso (b. 1994). Next imports from Japan to Europe went to Austrian kennel Zwinger Amaterasu`s (female Sakurahime Ferris Sakai – 2000) and to French kennel Nagaregumo (male Tarou Otaru Kappai – b. 1998 and female Kikuhime Ferris Sakai – b. 2001). These 9 dogs gave birth all first hokkaido dogs in Europe. The most puppies were born in Czech Rep., Poland and France.

After 2000 year to Europe were imported only 8 dogs from Japan. To French kennel Kyuden Kitsune (white male Satsuki – b. 2008), to Zwinger Amaterasu`s (males: Sakurafubuki Eimeisou – b. 2004 and Koujin Pinneshiri Suliyama Kensha – b. 2005) and to Finnish kennel Vuorenvarman (2 brothers from Mr. Tatsumi Saito Chitose Washi Kitami Hokuryuusou i Chitosehou Kitami Hokuryuusou and female Kunihiro Hasegawa Sapporoshi – b. 2010) and to my kennel (female Itsuhime Kitami Hokuryuusou and male Fuujin Oosaka Fujitakasou). After 2010 were imported next dogs: Kaito Hiroo Hokushinsou to my kennel and male Maruto Hokkai Komatsu & female Kiruru Eito Kensha to kennel Icyitadaki in Hungary.
All dogs were imported with help of Japanese people. Import Hokkaido breed is difficult because of need change local pedigrees on JKC export pedigrees. Japanese breeders are associated mainly in Dokenho and Dokyu. Up till now in Europe were born about 100 hokkaido puppies.

New imports to Europe:

2013 – Ezo Tarou Howasou (white male) – Finland

2013 –    –   Italy

2014 – Yukiko Go Houwa Sou (white female) – kennel AMICO DI BOEMIA

Hokkaido in Poland
Dolly Czech Jakobin was imported to Tajgeta kennel in 1998, and in 1999 there went white male – Eros Sumici Kridla. In Tajgeta kennel were 6 litters and 20 puppies. Next dogs in Poland were: male Frank Sumici Kridla, female Fuji Czech Jakobin and male Doyle Czech Jakobin from Czech – they hadn’t any litters. Second Polish hokkaido kennel is Running Morpheus. There was 1 litter after female Akarui Lovosicka Alej from Czech (2005) and Polish male Tenkeiteki-Na Tajgeta. Akarui is first red female in Poland which has in pedigree dogs from “French line”.
Red female Itsu-Hime Kitami Hokuryuusou (b. 2006, breeder Tatsumi Saito) came to Poland in 2007 year to my kennel (Hakugetsu). Itsu-Hime is first import from Japan in our country. Next imports in my kennel are white male Fuujin Oosaka Fujitakasou (b. 2008, breeder Yoshiyuki Fujii) and red male Kaito Hiroo Hokushinsou (b. 2010, breeder Minoru Furukawa).
Itsu-Hime was 4 litters and 14 puppies. Father of first liter was Polish white male M’Kiba Tajgeta, father of next two litters was white male Fuujin Oosaka Fujitakasou and 4th litter Kaito Hiroo Hokushinsou.
Polish dogs winners:
– Word Winner in 2002 – Amsterdam – Eros Sumici Kridla
– Word Winner in 2006 – Poznań – Tenkeiteki-Na Tajgeta
– Junior Word Winner in 2009 – Bratislava – Fuujin Oosaka Fujitakasou
– Best female on Word Dog Show in 2009 – Bratislava – Itsu-Hime Kitami Hokuryuusou.

Litters in Poland:
TAJGETA kennel

Father: Eros Sumici Kridla Mother: Dolly czech Jakobin

Litter A – 07.04.2000
AKIO HOKKAI Tajgeta (Poland) – red male
ASUMI HOKKAI Tajgeta (Poland/ Czech Rep.) – black&tan female
AKIRA HOKKAI Tajgeta (Poland) – white female
AKURO HOKKAI Tajgeta (Poland) – male
AYOKO HOKKAI Tajgeta (Czech Rep.) – black&tan male

Litter B – 01.03.2001
BUSHI Tajgeta (Poland) – white male
BISHIKA Tajgeta (Czech Rep.) – white female
BENJI Tajgeta (Slovakia) – sesame male
BIBIHITO Tajgeta (Czech Rep.) – white male

Litter Y – 03.04.2002
YOSHIOKA Tajgeta (Poland) – sesame female
YUKI Tajgeta (Czech Rep.) – sesame female

Litter K – 07.08.2003
KAKUJIT SU Tajgeta (Poland) – white male
K`YABU Tajgeta (Hungary / Holland / Sweden / Denmark) – black&tan female
KASHIKOI Tajgeta (Czechy) – white male

Litter T – 12.09.2004
TENKEITEKI-NA Tajgeta (Poland) – white male
TENSHI Tajgeta (France) – white female
TSUBAME Tajgeta (Poland) – white female
TAISETSU-NA Tajgeta (Poland) – male

Litter M – 06.09.2005
M`KIBA Tajgeta (Poland) – white male
MUCHI Tajgeta (Poland) – white male

Running Morpheus kennel

Father: Tenkeiteki-Na Tajgeta Mother: Akarui Lovosicka Alej

Litter K
Kangai Running Morpheus (USA) – white female

The information about litters in my kennel you find „Litters”