MISJAMISSIONMISSION


      Misją hodowli jest podtrzymanie przy życiu oraz rozwój japońskiej rasy hokkaido.
Moim pierwszym, najważniejszym i ciągle podstawowym celem jest rozszerzenie puli genetycznej w Europie.
Dotychczas do hodowli zostały sprowadzone trzy psy z Japonii o różnych rodowodach:
- czerwona suka Itsu-Hime
- biały pies Fuujin
- czerwony pies Kaito.
W chwili obecnej skupiam się na 2 umaszczeniach czerwonym i białym. Pierwszy wybór padł na kolor czerwony, ponieważ najbardziej podobają mi się rude psy :) Drugi kolor biały – to kolor, o który najczęściej pytają przyszli właściciele psów – ich preferencje są bardzo ważne, ponieważ sama nie „uratuję” rasy. Kolejnym powodem są trudności z uzyskaniem w hodowli psów o prawidłowym dla tej rasy umaszczeniu czarnym. Dostępność psów białych i czerwonych o prawidłowej budowie i umaszczeniu jest dużo większa. Ma to ogromne znaczenie przy tak nielicznej populacji w Europie. Moim marzeniem jest wprowadzenie do hodowli umaszczenie pręgowane.

Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia zawdzięczam wspaniałej osobie – Itsuko S. z Tokio oraz innym hodowcom z Japonii: Tatsumi Saito, Yoshiyuki Fujii, oraz Państwu Furukawa – członkom organizacji Dokenho – za co serdecznie DZIĘKUJĘ.


My mission is preserve and develop the Japanese breed – Hokkaido in Europe.

My first, most important, and still the primary goal is to expand the genetic pool in Europe. Till now, I imported three dogs from Japan with different pedigrees:

- Red female Itsu-Hime,

- White male Fuujin,

- Red male Kaito.

At this moment I focus on two coats – red and white. The first choice fell on the red colour because I like it the most :) The white is the colour of which usually ask future puppies’ owners – their preferences are very important because I can’t ‘save’ breed alone. Another reason is the difficulty in obtaining the proper black&tan coat in this breed. Red and white dogs with good body and colour are more avaiable. This is very important at such a small breed population in Europe. My dream is to introduce the breeding brindle coat.

All the achievements I owe a wonderful person – Itsuko S. from Tokyo and other breeders from Japan: Saito Tatsumi, Yoshiyuki Fujii, and Mrs. Furukawa – all of them are members of Dokenho – THANK YOU for everything!